Grumman American AA-1 (multiple)

I photographed this Grumman American AA-1 at the IWM Duxford.


1970 American Aviation AA-1A Trainer #AA1-0396

IWM Duxford 2019


1974 Grumman American AA-1B Trainer #AA1B-0417

Olympic Flight Museum 2023